VET ($0.03819) – VeChain Price Chart, Value, News, Market Cap | CoinFi

1BinanceVET/USDT

5 minutes ago

$ 184,922,311

184,826,645 USDT

$ 0.0383649.23 %2BinanceVET/USDT

6 minutes ago

$ 74,659,267

74,450,192 USDT

$ 0.0383119.88 %3BitrueVET/USDT

6 minutes ago

$ 35,451,038

35,702,419 USDT

$ 0.038699.44 %4DigiFinexVET/USDT

5 minutes ago

$ 33,565,006

33,574,205 USDT

$ 0.038348.94 %5FMFW.ioVET/USDT

6 minutes ago

$ 26,870,916

26,883,188 USDT

$ 0.038437.15 %6Hotcoin GlobalVET/USDT

6 minutes ago

$ 25,857,049

25,515,418 USDT

$ 0.037916.88 %7BingXVET/USDT

5 minutes ago

$ 25,113,452

25,131,068 USDT

$ 0.038426.69 %8UpbitVET/KRW

6 minutes ago

$ 24,991,628

33,957,444,878 KRW

$ 0.040876.65 %9FTXVET/USD

5 minutes ago

$ 22,375,052

22,392,772 USD

$ 0.03845.96 %10BKEXVET/USDT

6 minutes ago

$ 22,198,016

22,256,037 USDT

$ 0.038515.91 %11KuCoinVET/USDT

5 minutes ago

$ 18,381,899

18,548,624 USDT

$ 0.038794.89 %12AAXVET/USDT

6 minutes ago

$ 17,818,803

17,783,884 USDT

$ 0.038344.74 %13DeepcoinVET/USDT

6 minutes ago

$ 16,543,981

16,549,328 USDT

$ 0.038434.4 %14Huobi GlobalVET/USDT

5 minutes ago

$ 15,854,527

15,683,638 USDT

$ 0.037794.22 %15BybitVET/USDT

5 minutes ago

$ 14,355,520

14,593,738 USDT

$ 0.039193.82 %16HooVET/USDT

6 minutes ago

$ 13,192,113

13,190,882 USDT

$ 0.038413.51 %17BinanceVET/BUSD

6 minutes ago

$ 12,231,721

12,203,835 BUSD

$ 0.038333.26 %18Crypto.com ExchangeVET/USDT

6 minutes ago

$ 10,154,062

10,157,872 USDT

$ 0.038432.7 %19KuCoinVET/USDT

6 minutes ago

$ 8,928,744

8,894,699 USDT

$ 0.038272.38 %20Binance.USVET/USD

6 minutes ago

$ 8,860,159

8,833,041 USD

$ 0.03832.36 %21XT.COMVET/USDT

6 minutes ago

$ 8,607,970

8,611,872 USDT

$ 0.038432.29 %22BinanceVET/USD

5 minutes ago

$ 7,416,817

7,403,320 USD

$ 0.038461.97 %23BitvavoVET/EUR

6 minutes ago

$ 7,266,180

6,918,815 EUR

$ 0.038631.93 %24Gate.ioVET/USDT

6 minutes ago

$ 7,223,777

7,197,906 USDT

$ 0.038281.92 %25ApolloXVET/USDT

5 minutes ago

$ 6,456,179

6,447,357 USDT

$ 0.038951.72 %26ApolloX DEXVET/USDT

5 minutes ago

$ 6,455,355

6,447,357 USDT

$ 0.038951.72 %27Huobi GlobalVET/USD

5 minutes ago

$ 6,511,507

6,416,780 USD

$ 0.037641.73 %28BinanceVET/BTC

6 minutes ago

$ 5,840,217

193 BTC

$ 0.038571.55 %29MEXCVET/USDT

5 minutes ago

$ 6,096,623

6,084,455 USDT

$ 0.038351.62 %30DigiFinexVET/USDT

6 minutes ago

$ 5,470,417

5,467,343 USDT

$ 0.038391.46 %31Binance.USVET/USDT

6 minutes ago

$ 5,074,120

5,061,099 USDT

$ 0.038311.35 %32Crypto.com ExchangeVET/USDC

5 minutes ago

$ 4,728,322

4,730,481 USDC

$ 0.039171.26 %33BitrueVET/BTC

6 minutes ago

$ 4,678,950

153 BTC

$ 0.038271.25 %34OceanExBNB/VET

6 minutes ago

$ 3,036,770

10,175 BNB

$ 0.038420.81 %35BiboxVET/USDT

6 minutes ago

$ 3,107,574

3,098,872 USDT

$ 0.038310.83 %36Delta ExchangeVET/USDT

5 minutes ago

$ 2,563,797

2,732,946 USDT

$ 0.040640.68 %37BinanceVET/EUR

6 minutes ago

$ 2,479,901

2,346,436 EUR

$ 0.038390.66 %38BitMartVET/USDT

6 minutes ago

$ 2,430,715

2,437,195 USDT

$ 0.038520.65 %39Huobi GlobalVET/USDT

6 minutes ago

$ 2,328,188

2,321,063 USDT

$ 0.03830.62 %40HitBTCVET/BTC

6 minutes ago

$ 2,296,061

76 BTC

$ 0.038420.61 %41FMFW.ioVET/BTC

6 minutes ago

$ 2,296,061

76 BTC

$ 0.038420.61 %42Crypto.com ExchangeVET/BTC

6 minutes ago

$ 2,093,466

69 BTC

$ 0.038390.56 %43LBankVET/USDT

6 minutes ago

$ 1,957,888

1,934,976 USDT

$ 0.037960.52 %44BinanceVET/ETH

6 minutes ago

$ 1,950,567

870 ETH

$ 0.038440.52 %45WOO NetworkVET/USDT

6 minutes ago

$ 1,909,205

1,908,331 USDT

$ 0.03840.51 %46LATOKENVET/USDT

6 minutes ago

$ 1,891,642

1,887,034 USDT

$ 0.038320.5 %47PionexVET/USDT

6 minutes ago

$ 1,842,862

1,842,594 USDT

$ 0.038410.49 %48AscendEX (BitMax)VET/USDT

6 minutes ago

$ 1,871,774

1,870,869 USDT

$ 0.038390.5 %49BithumbVET/KRW

6 minutes ago

$ 1,828,291

2,460,875,870 KRW

$ 0.040490.49 %50OceanExVET/ETH

6 minutes ago

$ 1,565,858

700 ETH

$ 0.038530.42 %51OceanExXRP/VET

6 minutes ago

$ 1,415,936

2,878,357 XRP

$ 0.038420.38 %52OceanExETC/VET

6 minutes ago

$ 1,370,442

59,803 ETC

$ 0.038420.36 %53CoinWVET/USDT

11 minutes ago

$ 1,304,434

1,306,121 USDT

$ 0.06110.35 %54BinanceVET/BNB

6 minutes ago

$ 1,253,186

4,205 BNB

$ 0.038470.33 %55OceanExLTC/VET

6 minutes ago

$ 1,230,769

15,834 LTC

$ 0.038420.33 %56BitrueVET/ETH

6 minutes ago

$ 1,190,861

530 ETH

$ 0.038390.32 %57MEXCVET/USDT

6 minutes ago

$ 1,116,781

1,100,933 USDT

$ 0.037870.3 %58OceanExVET/BTC

6 minutes ago

$ 990,701

33 BTC

$ 0.038540.26 %59Huobi GlobalVET/BTC

6 minutes ago

$ 972,581

32 BTC

$ 0.038450.26 %60BinanceVET/GBP

6 minutes ago

$ 855,279

692,593 GBP

$ 0.038360.23 %61OceanExBCH/VET

6 minutes ago

$ 819,956

3,718 BCH

$ 0.038420.22 %62OceanExHOT/VET

6 minutes ago

$ 773,392

231,006,806 HOT

$ 0.038420.21 %63OceanExDOGE/VET

6 minutes ago

$ 761,963

7,329,144 DOGE

$ 0.038420.2 %64OceanExVET/USDT

6 minutes ago

$ 741,768

741,814 USDT

$ 0.038420.2 %65BitrueVET/XRP

6 minutes ago

$ 658,520

1,336,509 XRP

$ 0.038360.18 %66BinanceVET/TRY

6 minutes ago

$ 619,135

9,635,710 TRY

$ 0.03960.16 %67Crypto.com ExchangeVET/USDC

6 minutes ago

$ 613,235

612,939 USDC

$ 0.038380.16 %68BitMartVET/BTC

6 minutes ago

$ 601,560

20 BTC

$ 0.038270.16 %69BitrueVET/BTR

6 minutes ago

$ 580,242

3,568,064 BTR

$ 0.038430.15 %70BitayVET/TRY

6 minutes ago

$ 573,526

11,524,995 TRY

$ 0.050520.15 %71OceanExXLM/VET

6 minutes ago

$ 551,369

3,863,199 XLM

$ 0.038420.15 %72OceanExOMG/VET

6 minutes ago

$ 468,198

158,487 OMG

$ 0.038420.12 %73Binance TRVET/BUSD

6 minutes ago

$ 436,203

436,344 BUSD

$ 0.038430.12 %74OceanExZEC/VET

6 minutes ago

$ 441,938

4,706 ZEC

$ 0.038420.12 %75WhiteBITVET/USDT

6 minutes ago

$ 422,268

422,185 USDT

$ 0.038410.11 %76BitayVET/USDT

6 minutes ago

$ 416,980

563,643 USDT

$ 0.051920.11 %77OceanExMKR/VET

6 minutes ago

$ 414,188

391 MKR

$ 0.038420.11 %78HotbitVET/USDT

6 minutes ago

$ 398,389

395,570 USDT

$ 0.038140.11 %79HotbitVET/ETH

6 minutes ago

$ 397,258

178 ETH

$ 0.038540.11 %80KuCoinVET/BTC

6 minutes ago

$ 359,274

12 BTC

$ 0.038270.1 %81OceanExXTZ/VET

6 minutes ago

$ 351,246

173,009 XTZ

$ 0.038420.09 %82BitfinexVET/USD

6 minutes ago

$ 352,648

351,477 USD

$ 0.038290.09 %83OceanExVTHO/VET

6 minutes ago

$ 331,368

139,879,445 VTHO

$ 0.038420.09 %84LocalTradeVET/USDT

6 minutes ago

$ 312,879

312,899 USDT

$ 0.038420.08 %85OceanExADA/VET

6 minutes ago

$ 311,468

508,568 ADA

$ 0.038420.08 %86OceanExDASH/VET

6 minutes ago

$ 281,314

3,943 DASH

$ 0.038420.07 %87BitrueVET/USDC

6 minutes ago

$ 267,204

267,638 USDC

$ 0.038460.07 %88Binance TRVET/TRY

6 minutes ago

$ 263,834

4,110,900 TRY

$ 0.039640.07 %89PionexVET/BTC

6 minutes ago

$ 259,354

9 BTC

$ 0.038440.07 %90CoinExVET/USDT

6 minutes ago

$ 262,235

261,672 USDT

$ 0.038330.07 %91StormGainVET/USDT

5 minutes ago

$ 256,117

253,099 USDT

$ 0.038280.07 %92BitfinexVET/BTC

6 minutes ago

$ 244,057

8 BTC

$ 0.038270.06 %93BitMartVET/ETH

6 minutes ago

$ 245,862

109 ETH

$ 0.038330.07 %94ParibuVET/TRY

6 minutes ago

$ 241,459

3,816,328 TRY

$ 0.040210.06 %95Mandala ExchangeVET/USDT

6 minutes ago

$ 220,836

220,849 USDT

$ 0.038420.06 %96BitrueVET/UST

6 minutes ago

$ 163,365

218,358 UST

$ 0.038240.04 %97Binance.USVET/BTC

6 minutes ago

$ 151,118

5 BTC

$ 0.038270.04 %98WazirXVET/INR

6 minutes ago

$ 144,355

11,836,213 INR

$ 0.040710.04 %99Crypto.com ExchangeVET/CRO

6 minutes ago

$ 129,639

623,601 CRO

$ 0.038690.03 %100KuCoinVET/ETH

6 minutes ago

$ 124,606

55 ETH

$ 0.038390.03 %66 additional market pairs not shown

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.