VeChain Price Today vet/usd Coin Value Crypto Stock Market Chart

1

Binance

Binance

VET/USDT

$0.03982

$74.24M

15.93%

2 hours ago

2

Nami.Exchange

Nami.Exchange

VET/VNDC

$0.03951

$33.15M

7.11%

37 minutes ago

3

Bitrue

Bitrue

VET/USDT

$0.03982

$32.69M

7.01%

an hour ago

4

Phemex

Phemex

VET/USDT

$0.0392

$32.35M

6.94%

49 minutes ago

5

Bitcoin.com

Bitcoin.com

VET/USDT

$0.03982

$25.74M

5.52%

an hour ago

6

Upbit

Upbit

VET/KRW

$0.04136

$25.54M

5.48%

an hour ago

7

HitBTC

HitBTC

VET/USDT

$0.04012

$25.3M

5.43%

2 hours ago

8

Nami.Exchange

Nami.Exchange

VET/USDT

$0.0392

$23.99M

5.15%

41 minutes ago

9

BKEX

BKEX

VET/USDT

$0.03982

$20.49M

4.4%

an hour ago

10

AAX

AAX

VET/USDT

$0.03951

$17.89M

3.84%

44 minutes ago

11

Hoo.com

Hoo.com

VET/USDT

$0.03951

$14.42M

3.09%

44 minutes ago

12

Bione

Bione

VET/USDT

$0.04012

$12.8M

2.75%

an hour ago

13

Crypto.com

Crypto.com

VET/USDT

$0.0392

$10.21M

2.19%

11 minutes ago

14

KuCoin

KuCoin

VET/USDT

$0.03951

$8.62M

1.85%

2 hours ago

15

Binance

Binance

VET/BUSD

$0.03858

$8.36M

1.79%

8 hours ago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.