Safex Cash Price Prediction: up to $0.0235! – SFX to USD Forecast 2022, Long-Term & Short-Term Price Prognosis

2022-05-11

Open:

0.02049

Close:

0.02055

Low:

0.0195

High:

0.02090
2022-05-10

Open:

0.0223

Close:

0.02050

Low:

0.02025

High:

0.0231
2022-05-09

Open:

0.0211

Close:

0.0223

Low:

0.0194

High:

0.0273
2022-05-08

Open:

0.0230

Close:

0.0211

Low:

0.0211

High:

0.0266
2022-05-07

Open:

0.0245

Close:

0.0230

Low:

0.0224

High:

0.0247
2022-05-06

Open:

0.0234

Close:

0.0245

Low:

0.0227

High:

0.0259
2022-05-05

Open:

0.02022

Close:

0.0232

Low:

0.0150

High:

0.0253
2022-05-04

Open:

0.0236

Close:

0.02020

Low:

0.02019

High:

0.0237
2022-05-03

Open:

0.0251

Close:

0.0219

Low:

0.0219

High:

0.0261
2022-05-02

Open:

0.0250

Close:

0.0251

Low:

0.0248

High:

0.0261
2022-05-01

Open:

0.0242

Close:

0.0250

Low:

0.0237

High:

0.0258
2022-04-30

Open:

0.0239

Close:

0.0239

Low:

0.0236

High:

0.0259
2022-04-29

Open:

0.0255

Close:

0.0239

Low:

0.0238

High:

0.0257
2022-04-28

Open:

0.0266

Close:

0.0255

Low:

0.0249

High:

0.0269

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *