Phòng Kế Hoạch Tài Chính

thêm mang bsc metamask
KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phòng Kế hoạch – Tài chính đc xây dựng đi theo Quyết định lượng 03 / QĐ – HĐQT-TC vào ngày 27 mon tam năm 2008 của Hội đồng quản trị Trường ngôi trường Đại học Võ Trường Toản .

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc đến Nhà góp vốn đầu tư, Hiệu trưởng lập kế hoạch, quản lý tài chính của Nhà trường ; thực thi thanh quyết toán mỗi Power kinh phí đầu tư đi theo chính sách ; chỉ dẫn, kiểm soát hoạt động giải trí tài chính trên những đơn vị chức năng, tổ hợp báo cáo giải trình thực trạng hoạt động giải trí tài chính của Trường .

NHIỆM VỤ

a) Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

– Xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý tài chính ; tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc kế toán tài chính, tài chính, gia tài của Trường đi theo lao lý của Trường & đi theo pháp lý .
– Tham mưu mang lại Hiệu trưởng về quản trị, phân chia những Power kinh phí đầu tư & thiết kế xây dựng kế hoạch dự trù chi thu mang lại dãy năm .
– Phối hợp thiết kế xây dựng & chỉ dẫn tổ chức triển khai thực thi quy định tài chính & tiêu tốn nội bộ của Trường ; chủ trì thiết kế xây dựng những lao lý nội bộ về quản lý tài chính dị kì tương thích có lao lý phổ biến của pháp lý & trong thực tiễn của Nhà trường .
– Phối hợp mang những đơn vị chức năng nhằm yêu cầu nấc chi thu & triển khai những chủ trương thu, đưa ra chi phí khóa học, học bổng & những số chi thu khác lại Giao hàng mang lại công tác làm việc giảng dạy, điều tra và nghiên cứu kỹ thuật, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, chuyên dịch vụ & những hoạt động giải trí khác thường của Trường .
– Hướng dẫn, khám nghiệm đo lường và thống kê những đơn vị chức năng thường trực Trường lập dự toán, kế hoạch chi thu ; thẩm định và đánh giá những content tương quan tới tài chính của những HĐ kinh tế tài chính ; quản trị & đo lường thu, đưa ra kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng kinh doanh thương mại, chuyên dịch vụ thường trực Trường .
– Phối hợp mang Phòng Tổ chức Hành chính trực tiếp quản trị kinh phí đầu tư quỹ lương thuởng, chính sách bảo đảm & những chính sách dị thường đến cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới .
– Tổ chức mạng lưới hệ thống sổ sách, cỗ máy kế toán tài chính nhất thống quan điểm, tổ chức triển khai công tác làm việc kế toán tài chính, quản trị, tổ hợp tài chính của những đơn vị chức năng vào Trường đi theo đúng chuẩn lao lý của pháp lý về kế toán tài chính .

b) Công tác thanh, quyết toán

– Thực hiện câu hỏi thanh quyết toán so với tổng thể hoạt động giải trí vào toàn Trường đi theo chuẩn lao lý đang thi hành .
– Tổ chức chất vấn chu trình hay đột nhiên câu hỏi thanh, quyết toán những lượng thu, đưa ra so với những đơn vị chức năng kinh doanh thương mại, chuyên dịch vụ thường trực Trường ; tập trung chuyên sâu mỗi Power thu, đưa ra trên những đơn vị chức năng về Phòng Kế hoạch – Tài chính quản trị .
– Phối hợp có Ban Quản lý dự án Bất Động Sản & Quản trị dòng thiết bị & những đơn vị chức năng mang tương quan theo dấu gia tài của Nhà trường ; đảm nhiệm những khu công trình thế hệ, những đồ đạc, dòng thiết bị nhằm chứng nhận trong gia tài của Nhà trường trước lúc trả trong sài, tổ chức triển khai những hội đồng thanh lý các gia tài, trang thiết bị, dòng thiết bị, vật liệu sẽ hư hại, ko liên tục dùng .
– Thực hiện đưa lương dãy mon đến cán bộ, giáo viên & quần chúng. # công huân, phạt học bổng mang đến học sinh sinh viên đi theo pháp luật .
– Chủ trì phối kết hợp sở hữu những đơn vị chức năng tương quan vào & ngoại trừ ngôi trường so sánh nợ công ; đôn đốc tịch thu nợ công so với những đơn vị chức năng vào & bên cạnh Trường ; chất vấn, đôn đốc những đơn vị chức năng, cá thể mang tương quan thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính có Nhà trường .
– Thực hiện kê khai, quyết toán & nộp những lượng thuế, tổ hợp trình Hiệu trưởng để mắt tới quyết toán những lượng thuế sở hữu cơ quan thuế .
– Thực hiện công tác làm việc kế toán tài chính, hoạch toán đi theo pháp luật đang thi hành .
– Phối hợp theo dấu, soát sổ những hoạt động giải trí shopping, thay thế sửa chữa, dùng dòng thiết bị, vật liệu .
– Được Hiệu trưởng chuyển nhượng ủy quyền ký kết biên bản so sánh nợ công, biên bản diệt hóa đơn .

c) Công tác khác

– Thực hiện công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ & phân hủy chứng chỉ, làm hồ sơ sổ sách kế toán tài chính đi theo chuẩn lao lý đang thi hành .
– Tổ chức kiểm kê chu trình & triển khai chính sách báo cáo giải trình tài chính đi theo pháp luật ; kết hợp những đơn vị chức năng triển khai báo cáo giải trình tương quan tới tài chính của Trường đi theo nhu yếu của bộ phận với thẩm quyền .
– Phối hợp triển khai những công tác làm việc bảo vệ unique .
– Thực hiện những trách nhiệm đặc trưng bởi vì Hiệu trưởng chuyển giao .

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Địa chỉ : Tầng một – Khu hành chánh – Trường Đại học Võ Trường Toản
Quốc lộ 1A. Tân Phú Thạnh. Châu Thành A. Hậu Giang .

Điện thoại : ( 0293 ) 3953 123

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *