Medacoin Price Prediction: down to $0.000001066? – MEDA to USD Forecast 2022, Long-Term & Short-Term Price Prognosis

2022-05-11

Open:

0.000020076

Close:

0.0000173

Low:

0.0000168

High:

0.00002032
2022-05-10

Open:

0.0000196

Close:

0.00002052

Low:

0.0000192

High:

0.0000217
2022-05-09

Open:

0.0000236

Close:

0.0000199

Low:

0.0000199

High:

0.0000237
2022-05-08

Open:

0.0000247

Close:

0.0000237

Low:

0.0000236

High:

0.0000248
2022-05-07

Open:

0.0000264

Close:

0.0000249

Low:

0.0000243

High:

0.0000264
2022-05-06

Open:

0.0000252

Close:

0.0000266

Low:

0.0000250

High:

0.0000268
2022-05-05

Open:

0.0000262

Close:

0.0000257

Low:

0.0000253

High:

0.0000283
2022-05-04

Open:

0.0000274

Close:

0.0000274

Low:

0.0000261

High:

0.0000299
2022-05-03

Open:

0.0000266

Close:

0.0000277

Low:

0.0000250

High:

0.00003058
2022-05-02

Open:

0.0000264

Close:

0.0000271

Low:

0.0000257

High:

0.0000284
2022-05-01

Open:

0.0000281

Close:

0.0000271

Low:

0.0000249

High:

0.0000281
2022-04-30

Open:

0.0000281

Close:

0.0000285

Low:

0.0000275

High:

0.0000298
2022-04-29

Open:

0.0000286

Close:

0.0000296

Low:

0.0000268

High:

0.0000296
2022-04-28

Open:

0.0000283

Close:

0.0000289

Low:

0.0000273

High:

0.00003028

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.