LBRY Credits Price Prediction: up to $0.02080! – LBC to USD Forecast 2022, Long-Term & Short-Term Price Prognosis

2022-05-11

Open:

0.0191

Close:

0.0160

Low:

0.0158

High:

0.0191
2022-05-10

Open:

0.0186

Close:

0.0190

Low:

0.0185

High:

0.0194
2022-05-09

Open:

0.02073

Close:

0.0187

Low:

0.0187

High:

0.02075
2022-05-08

Open:

0.0220

Close:

0.02071

Low:

0.02048

High:

0.0222
2022-05-07

Open:

0.0221

Close:

0.0220

Low:

0.0218

High:

0.0223
2022-05-06

Open:

0.0222

Close:

0.0221

Low:

0.0217

High:

0.0223
2022-05-05

Open:

0.0241

Close:

0.0222

Low:

0.0216

High:

0.0241
2022-05-04

Open:

0.0232

Close:

0.0241

Low:

0.0230

High:

0.0241
2022-05-03

Open:

0.0234

Close:

0.0232

Low:

0.0229

High:

0.0239
2022-05-02

Open:

0.0242

Close:

0.0235

Low:

0.0232

High:

0.0243
2022-05-01

Open:

0.0251

Close:

0.0242

Low:

0.0239

High:

0.0251
2022-04-30

Open:

0.0262

Close:

0.0252

Low:

0.0252

High:

0.0263
2022-04-29

Open:

0.0269

Close:

0.0262

Low:

0.0255

High:

0.0270
2022-04-28

Open:

0.0266

Close:

0.0269

Low:

0.0261

High:

0.0271

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.