Kwikswap Protocol Price Prediction: down to $0.000251? – KWIK to USD Forecast 2022, Long-Term & Short-Term Price Prognosis

2022-05-09

Open:

0.00151

Close:

0.00136

Low:

0.00135

High:

0.00152
2022-05-08

Open:

0.00159

Close:

0.00151

Low:

0.00151

High:

0.00159
2022-05-07

Open:

0.00162

Close:

0.00159

Low:

0.00156

High:

0.00162
2022-05-06

Open:

0.00165

Close:

0.00162

Low:

0.00159

High:

0.00166
2022-05-05

Open:

0.00180

Close:

0.00165

Low:

0.00163

High:

0.00180
2022-05-04

Open:

0.00170

Close:

0.00179

Low:

0.00170

High:

0.00181
2022-05-03

Open:

0.00175

Close:

0.00170

Low:

0.00169

High:

0.00175
2022-05-02

Open:

0.00173

Close:

0.00175

Low:

0.00171

High:

0.00176
2022-05-01

Open:

0.00170

Close:

0.00173

Low:

0.00169

High:

0.00174
2022-04-30

Open:

0.00172

Close:

0.00167

Low:

0.00167

High:

0.00174
2022-04-29

Open:

0.00179

Close:

0.00172

Low:

0.00170

High:

0.00180
2022-04-28

Open:

0.00177

Close:

0.00179

Low:

0.00175

High:

0.00182
2022-04-27

Open:

0.00182

Close:

0.00177

Low:

0.00174

High:

0.00188
2022-04-26

Open:

0.00190

Close:

0.00182

Low:

0.00181

High:

0.00192

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.