Killer Whale Premium – Cryptohopper

CoinExchangeQuote currencyTypeDateHighest/LowestView

MKR
Binance
USDT

Buy

1651724464

0.93%

/

-9.60%

MKR
KuCoin
USDT

Buy

1651724429

1.03%

/

-9.43%

ETH
Binance
USDT

Buy

1651534320

0.10%

/

-4.05%

ETH
KuCoin
USDT

Buy

1651534286

0.23%

/

-3.97%

BAT
Binance
USDT

Buy

1651110434

2.23%

/

-2.21%

BAT
KuCoin
USDT

Buy

1651110413

2.18%

/

-2.17%

CRV
Binance
USDT

Buy

1650840109

2.78%

/

-7.82%

CRV
KuCoin
USDT

Buy

1650840087

2.67%

/

-7.89%

AAVE
Binance
USDT

Buy

1650571081

1.94%

/

-5.92%

AAVE
KuCoin
USDT

Buy

1650571040

1.76%

/

-6.35%

XRP
Binance
USDT

Buy

1650570826

0.27%

/

-4.67%

XRP
KuCoin
USDT

Buy

1650570803

0.29%

/

-4.68%

DASH
Binance
USDT

Buy

1650570604

1.73%

/

-4.22%

DASH
KuCoin
USDT

Buy

1650570556

1.33%

/

-4.40%

CRV
Binance
USDT

Buy

1650235309

0.70%

/

-10.37%

CRV
KuCoin
USDT

Buy

1650235281

0.66%

/

-10.50%

KCS
KuCoin
USDT

Buy

1650234761

0.08%

/

-3.88%

XTZ
Binance
USDT

Buy

1650045510

2.31%

/

-2.06%

XTZ
KuCoin
USDT

Buy

1650045481

2.28%

/

-2.00%

LINK
Binance
USDT

Buy

1649997091

2.15%

/

-1.93%

LINK
KuCoin
USDT

Buy

1649997068

2.22%

/

-1.80%

ALGO
Binance
USDT

Buy

1649995079

1.50%

/

-1.80%

ALGO
KuCoin
USDT

Buy

1649995062

1.51%

/

-1.74%

DGB
Binance
USDT

Buy

1649994274

1.23%

/

-4.26%

DGB
KuCoin
USDT

Buy

1649994255

1.13%

/

-4.18%

HBAR
Binance
USDT

Buy

1649902027

0.83%

/

-5.69%

HBAR
KuCoin
USDT

Buy

1649901990

0.66%

/

-5.64%

MANA
Binance
USDT

Buy

1649901775

0.23%

/

-6.11%

MANA
KuCoin
USDT

Buy

1649901755

0.19%

/

-6.10%

ALGO
Binance
USDT

Buy

1649629411

0.81%

/

-11.53%

ALGO
KuCoin
USDT

Buy

1649629382

0.64%

/

-11.60%

ALGO
Binance
USDT

Buy

1649314702

2.17%

/

-3.02%

ALGO
KuCoin
USDT

Buy

1649314672

2.13%

/

-3.08%

BNB
Binance
USDT

Buy

1649040656

1.77%

/

-2.69%

BNB
KuCoin
USDT

Buy

1649040557

1.71%

/

-2.72%

TRX
Binance
USDT

Buy

1649040359

0.39%

/

-4.32%

TRX
KuCoin
USDT

Buy

1649040319

0.45%

/

-4.30%

MANA
Binance
USDT

Buy

1648818952

7.02%

/

-0.32%

MANA
KuCoin
USDT

Buy

1648818933

7.03%

/

-0.29%

AVAX
Binance
USDT

Buy

1648818896

9.85%

/

-0.93%

AVAX
KuCoin
USDT

Buy

1648818876

9.89%

/

-0.90%

CRO
KuCoin
USDT

Buy

1648818852

4.53%

/

-0.26%

CRO
KuCoin
USDT

Buy

1648660951

2.49%

/

-2.80%

XRP
Binance
USDT

Buy

1648581437

0.76%

/

-2.28%

XRP
KuCoin
USDT

Buy

1648581418

0.77%

/

-2.30%

MKR
Binance
USDT

Buy

1648581369

7.65%

/

-3.15%

MKR
KuCoin
USDT

Buy

1648581348

7.67%

/

-3.14%

AVAX
Binance
USDT

Buy

1648521366

2.40%

/

-4.95%

AVAX
KuCoin
USDT

Buy

1648521342

2.53%

/

-4.84%

THETA
Binance
USDT

Buy

1648519282

6.04%

/

-4.13%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.