GitHub – TTCOIN-TC/tc: https://ttcoin.info

Name : TTcoin
Symbol : TC
Max. Reserve : 6,000,000,000
Total Coin: https://api.ttscan.net/api.php?q=totalcoins
Circulating Supply : https://api.ttscan.net/api.php?q=circulating
Decimal : 4
Blockchain : BEP20, TRC20
Creation Date : 24.03.2021

Logo Png : https://ttscan.net/logo/

BEP20 Token Address: https://bscscan.com/token/0x659049786cB66E4486b8C0E0cCC90a5929a21162
TRC20 Token Address: https://tronscan.org/#/token20/TCMwzYUUCxLkTNpXjkYSBgXgqXwt7KJ82y

Web site : https://ttcoin.info
Team: https://www.ttcoin.info/team
Whitepaper: https://ttscan.net/wp/whitepaper.pdf

https://coinmarketcap.com/currencies/ttcoin/
https://coingecko.com/en/coins/ttcoin
https://coinmarketcal.com/en/coin/ttcoin
https://coinpaprika.com/coin/tc-ttcoin/
https://crypto.com/price/tr/ttcoin
https://coincodex.com/crypto/ttcoin/
https://livecoinwatch.com/price/TTCOIN-TC

Listed Exchanges:

P2PB2B
https://p2pb2b.io/trade/TC-USDT

KoinBazar
https://www.koinbazar.com/trade/TC-USDT
https://www.koinbazar.com/trade/TC-INR

CoinsBit
https://coinsbit.io/trade_classic/TC_USDT

VinDAX
https://vindax.com/exchange-base.html?symbol=TC_ETH
https://vindax.com/exchange-base.html?symbol=TC_USDT

Zedxion
https://www.zedxion.net/en_US/trade/TC_USDT

AzBit
https://azbit.com/exchange/TC_USDT

Bololex
https://bololex.com/trading/?symbol=TC-BOLO
https://bololex.com/trading/?symbol=TC-USDT

SunSwap
https://sunswap.com/#/scan/detail/trx/TCMwzYUUCxLkTNpXjkYSBgXgqXwt7KJ82y

PancekSwap
https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x659049786cb66e4486b8c0e0ccc90a5929a21162

“Social Media”

Telegram Global: t.me/ttcoinworld
Telegram Channel : t.me/ttcoinofficial
Telegram English Grup : t.me/ttcoinenglish
Telegram Turkey Grup : t.me/ttcointurkey
Telegram India Grup : t.me/ttcoinindia
Telegram Korea Grup : t.me/ttcoinkorea
Telegram Pakistan Grup : t.me/ttcoinpakistan
Telegram Indonesia Grup : t.me/ttcoinindonesian
Telegram Vietnamese Grup : t.me/ttcoinvietnamese

Facebook: https://facebook.com/ttcoinofficial
Twitter: https://twitter.com/ttcoinofficial
Instagram: https://instagram.com/ttcoinofficial
Linkedin: http://linkedin.com/company/ttcoinofficial
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCw4ctJY-VD12hwHuHl1D9kw
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttcoin.tc
Github: https://github.com/TTCOIN-TC/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.