Công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Tra-Vinh.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh

sơn làm từ gì vật liệu xây dựng vào bảng ra mắt đc xác lập bên trên các đại lý khảo sát điều tra mặt phẳng giá bên trên địa phận thức giấc Trà Vinh trên thời gian chào làng & sẽ gồm có những kiểu dáng thuế & tiêu phí đi theo pháp luật ( không gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) .
Tất cả giá vật liệu xây dựng đc ra mắt đc tổ hợp tự những bảng làm giá của Doanh nghiệp, shop vào & bên cạnh tỉnh giấc Trà Vinh phân phối .

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh các thời điểm

Quý III năm 2022

Công bố khoản 07 _TB_SXD Trong ngày 09.08.2022 CBGVL mon 7 năm 2022 Trà Vinh

Quý II năm 2022

Công bố lượng 06 _TB_SXD vào ngày 07.07.2022 CBGVL mon 6 năm 2022 Trà Vinh
Công bố lượng 05 _TB_SXD đến ngày 15.06.2022 CBGVL mon 5 năm 2022 Trà Vinh
Công bố khoản 04 _TB_SXD vào ngày 10.05.2022 CBGVL mon bốn năm 2022 Trà Vinh

Quý I năm 2022

Công bố khoản 03 _TB_SXD Trong ngày 31.03.2022 CBGVL mon tam năm 2022 Trà Vinh
Công bố lượng 02 _TB_SXD đúng ngày 28.02.2022 CBGVL mon 2 năm 2022 Trà Vinh
Công bố lượng 01 _TB_SXD đúng ngày 28.01.2022 CBGVL mon một năm 2022 Trà Vinh
Quý IV năm 2021
Công bố khoản 02 _CBGVL_SXD đúng ngày 01.03.2021 CBGVL mon 2 năm 2021 Trà Vinh
Công bố lượng 03 _CBGVL_SXD vào ngày 31.03.2021 CBGVL mon ba năm 2021 Trà Vinh
Quý I năm 2021
Công bố lượng 02 _CBGVL_SXD đến ngày 01.03.2021 CBGVL mon 2 năm 2021 Trà Vinh
Công bố lượng 03 _CBGVL_SXD đúng ngày 31.03.2021 CBGVL mon ba năm 2021 Trà Vinh
Quý II năm 2021
Công bố khoản 04 _CBGVL_SXD Trong ngày 29.04.2021 CBGVL mon bốn năm 2021 Trà Vinh
Công bố khoản 05 _CBGVL_SXD vào ngày 31.05.2021 CBGVL mon 5 năm 2021 Trà Vinh
Công bố lượng 06 _CBGVL_SXD đến ngày 30.06.2021 CBGVL mon 6 năm 2021 Trà Vinh
Quý III năm 2021
Công bố khoản 07 _CBGVL_SXD Trong ngày 10.08.2021 CBGVL mon 7 năm 2021 Trà Vinh
Công bố lượng 08 _CBGVL_SXD đến ngày 30.08.2021 CBGVL mon tám năm 2021 Trà Vinh
Quý I năm 2020
Công bố lượng 01 _CBGVL_SXD vào ngày 19.01.2020 CBGVL mon một năm 2020 Trà Vinh
Công bố lượng 03 _CBGVL_SXD Trong ngày 19.03.2020 CBGVL mon tam năm 2020 Trà Vinh
Quý II năm 2020
Công bố lượng 04 _CBGVL_SXD Trong ngày 19.04.2020 CBGVL mon bốn năm 2020 Trà Vinh
Công bố lượng 05 _CBGVL_SXD CBGVL mon 5 năm 2020 Trà Vinh
Công bố lượng 06 _CBGVL_SXD Trong ngày 30.06.2020 CBGVL mon 6 năm 2020 Trà Vinh
Quý III năm 2020
Công bố khoản 07 _CBGVL_SXD vào ngày 30.07.2020 CBGVL mon 7 năm 2020 Trà Vinh
Công bố lượng 08 _CBGVL_SXD đến ngày 28.08.2020 CBGVL mon tám năm 2020 Trà Vinh
Công bố khoản 09 _CBGVL_SXD đến ngày 30.09.2020 CBGVL mon 9 năm 2020 Trà Vinh
Quý IV năm 2020
Công bố lượng 10 _CBGVL_SXD vào ngày 30.10.2020 CBGVL mon 10 năm 2020 Trà Vinh
Công bố khoản 11 _CBGVL_SXD vào ngày 27.11.2020 CBGVL mon 11 năm 2020 Trà Vinh
Công bố khoản 12 _CBGVL_SXD vào ngày 09.12.2020 CBGVL mon 12 năm 2020 Trà Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *