Nhỏ, mịn, tkhô nóng mảnh; dung nhan a fine pen cây viết đầu nhỏ dại fine s& mèo mịn fine rain mưa những vết bụi fine thread gai chỉ mhình ảnh a knife with a fine edge nhỏ dao lưỡi dung nhan


Bạn đang xem: Fine là gì


Lớn, oai vệ fine potatoes số đông củ khoai vệ to lớn a man of fine presence người trông bệ vệ
Tế nhị, tinh vi; đúng chuẩn a fine distinction sự biệt lập tinch vi fine mechanics cơ học tập đúng chuẩnHay, khéo that will suit me fine chiếc đó đối với tôi vừa khéo to lớn talk fine nói xuất xắc, nói khéo to lớn cut it fine tính vừa khéo
Trả tiền ck đơn vị (khách mướn nhà) chance would be a fine thing thời cơ chẳng bao giờ mang lại the finer points hồ hết đường nét tinh túy lớn get sth down lớn a fine art thao tác làm việc gì một giải pháp thuần thục not to lớn put too fine a point on it nói thẳng ruột ngựa
(adj) mịn, mỏng mảnh, bước nhỏ dại (ren), tinh, chínhxác, nguim hóa học, (v) làm mịn, tinch chế, gia công tinh


Xem thêm: Quản Lý Nhà Nước Là Gì, Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Việt Nam

tinc automatic fine-tuning control sự tinh chỉnh và điều khiển auto coarse-fine adjustment sự kiểm soát và điều chỉnh thô-tinh edge fine-grinding sự mài tinh mép fine adjustment kiểm soát và điều chỉnh tinc fine adjustment sự chỉnh tinch fine adjustment sự kiểm soát và điều chỉnh tinc fine adjustment sự hiệu chỉnh tinch fine adjustment screw vít kiểm soát và điều chỉnh tinh fine adjustment screw vkhông nhiều hiệu chỉnh tinch fine adjustment screw vkhông nhiều tinh chỉnh fine analysis sự phân tích tinh fine analysis of the spectrum so với tinh vi phổ fine boring sự nhân thể lỗ tinc fine clipping sự xén tinch fine control kiểm soát và điều chỉnh tinc fine control sự kiểm soát và điều chỉnh tinh fine control thành viên cụ thể điều chỉnh tinch fine cut phoi cắt tinc fine filter cỗ lọc tinch fine filtration thanh lọc tinc fine filtration sự thanh lọc tinh fine filtration sự tinh thanh lọc fine filtration tinh thanh lọc fine focused điều tiêu tinc fine furnace carbon black (FFcarbon black) muội cacbon lò tinh fine gravel sỏi tinh fine index chỉ số tinc fine machining sự gia công tinh fine metal kim loại giỏi nhất fine milling pgiỏi tinch fine milling sự pxuất xắc tinc fine ore quặng tinh fine hàng hóa thêm vào tinc xảo fine regulation sự kiểm soát và điều chỉnh tinc fine setting sự điều chỉnh tinh fine sizes kích thước tinch fine structure of the atmosphere kết cấu tinh thể của bầu khí quyển fine structure of the spectrum kết cấu tinch thể của phổ fine stuff xi măng tinch (xi măng trát ngoài) fine tuning điều tận hưởng tinc fine turning lathe lắp thêm nhân tiện tinc fine-boring machine sản phẩm doa tinch xác fine-tune điều khiển và tinh chỉnh machine for fine ceramics đồ vật làm gbé tinch
tinh nhuệ fine metal kim loại tinh luyện
tinch không đúng

Kinc tế


chi phí phạt contractual fine tiền phạt phạm luật thích hợp đồng mặc định fine tiền pphân tử vi ước (vì lờ đờ trả nợ...) interest fine tiền pphân tử trả lãi lờ lững taxation fine chi phí phạt thuế

Các tự liên quan


Từ đồng nghĩa


adjective sầu accomplished , aces * , admirable , attractive , beautiful , capital , choice , cool * , craông chồng * , dandy * , elegant , enjoyable , exceptional , expensive , exquisite , fashionable , first-class , first-rate , first-string , five-star , gilt-edged , gnarly * , good-looking , great , handsome , lovely , magnificent , mean , neat * , not too shabby , ornate , outstanding , pleasant , rare , refined , select , showy , skillful , smart , solid , splendid , striking , subtle , superior , supreme , top , top-notch , unreal * , well-made , wicked * , balmy , bright , clarion , clear , clement , dry , fair , rainless , undarkened , diaphanous , ethereal , filmy , fine-drawn , fine-grained , fine-spun , flimsy , fragile , gauzy , gossamer , gossamery , granular , impalpable , light , lightweight , little , loose , minute , porous , powdered , powdery , pulverized , unique , slender , small , thin , threadlượt thích , transparent , abstruse , axinh tươi , critical , cryptic , delicate , distinct , enigmatic , esoteric , fastidious , hairline , hairsplitting , intelligent , keen , nice , obscure , petty , precise , pure , quiông chồng , recondite , sensitive sầu , sharp , sterling , strict , tasteful , tenuous , trifling , unadulterated , unpolluted , prime , ace , banner , blue-ribbon , brag , champion , superb , terrific , tiptop , cloudless , sunny , unclouded , dusty , pulverous , pulverulent , finespun , dainty , attenuated , belletristic , bolted , capillary , comminuted , excellent , homeopathic , recherch
Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Fine »


Xem thêm: Hoài Niệm Là Gì - Nghĩa Của Từ Hoài Niệm

Từ điển: Thông dụng | Hóa học tập & vật liệu | Toán thù & tin | Xây dựng | Điện lạnh | Kỹ thuật tầm thường | Kinh tế | Cơ - Điện tửChuyên mục: Hỏi Đáp