Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Diagram là gì

*
*
*

diagram
*

diagram /"daiəgræm/ danh từ biểu đồ
biểu đồEdgeworth box diagram: biểu vật vỏ hộp Edgeworthbrewing diagram: biểu đồ vật ủbrewing diagram: biểu vật dụng nấucausal diagram: biểu đồ dùng nhân quảcause & effect diagram: biểu đồ gia dụng phân tích nhân quảfermentation diagram: biểu đồ dùng lên menvenn diagram: biểu thiết bị venđồ dùng biểusystem diagram: đồ gia dụng biểu hệ thống thiết bịsystem diagram: thứ biểu trình từ bỏ thao tácsystem diagram: đồ dùng biểu tiến trình kỹ thuậtđồ vật giảisơ đồ o biểu đồ, sơ đồ, đồ thị § constitution dewaxing : biểu đồ thành phần § construction dewaxing : biểu đồ xây dựng § enthalpy chart dewaxing : biểu đồ hàm nhiệt § entropy chart dewaxing : biểu đồ entropy § flow dewaxing : đồ thị cái chảy § igiảm giá khuyến mãi dewaxing : đồ thị lý tưởng § lubrication dewaxing : biểu đồ bôi trơn § melting dewaxing : biểu đồ độ rét chảy § mollier dewaxing : biểu đồ làm cho mềm § phase dewaxing : biểu đồ trộn, biểu đồ trạng thái § polar dewaxing : đồ thị (tọa độ) cực § prismatic dewaxing : biểu đồ hình tháp § schematic dewaxing : sơ đồ đại cương § triaxial dewaxing : biểu đồ ba trục § valve sầu dewaxing : biểu đồ van, biểu đồ phân phối
*Xem thêm: Waist Là Gì - Nghĩa Của Từ Waist, Từ Từ điển Anh

*

*

diagram

Từ điển Collocation

diagram noun

ADJ. clear | detailed | rough | simple | flow, schematic | circuit, wiring

VERB + DIAGRAM draw Draw a simple diagram of the leaf structure.

DIAGRAM + VERB depict sth, illustrate sth, indicate sth, represent sth, show sth a flow diagram showing the stages in the printing process

PREPhường. in a/the ~ Compare this system lớn the one shown in diagram B. | on a/the ~ The trees will be planted at the points marked on the diagram. | ~ of a diagram of the human nervous system

Từ điển WordNet


n.

a drawing intended khổng lồ explain how something works; a drawing showing the relation between the parts

v.
Xem thêm: Sửa Lỗi Bug Splat Win 10, 7 Cách Sửa Lỗi Bug Splat Trong Lol Dễ ợt

English Synonym & Antonym Dictionary

diagrams|diagramed|diagrammed|diagraming|diagrammingsyn.: depict design draw portray sketch

Chuyên mục: Hỏi Đáp