Cobak Token Price Prediction: down to $0.114? – CBK to USD Forecast 2022, Long-Term & Short-Term Price Prognosis

2022-05-08

Open:

1.704

Close:

1.620

Low:

1.605

High:

1.704
2022-05-07

Open:

1.771

Close:

1.708

Low:

1.689

High:

1.775
2022-05-06

Open:

1.828

Close:

1.786

Low:

1.701

High:

1.828
2022-05-05

Open:

1.997

Close:

1.821

Low:

1.808

High:

2.015
2022-05-04

Open:

1.874

Close:

2.004

Low:

1.832

High:

2.009
2022-05-03

Open:

1.862

Close:

1.867

Low:

1.848

High:

1.887
2022-05-02

Open:

1.901

Close:

1.868

Low:

1.828

High:

1.916
2022-05-01

Open:

1.853

Close:

1.902

Low:

1.816

High:

1.911
2022-04-30

Open:

2.022

Close:

1.875

Low:

1.868

High:

2.029
2022-04-29

Open:

2.079

Close:

2.011

Low:

2.011

High:

2.083
2022-04-28

Open:

2.160

Close:

2.106

Low:

2.046

High:

2.187
2022-04-27

Open:

2.050

Close:

2.077

Low:

2.024

High:

2.084
2022-04-26

Open:

2.173

Close:

2.050

Low:

2.043

High:

2.233
2022-04-25

Open:

2.234

Close:

2.188

Low:

2.068

High:

2.234

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.