Chuyên Trách Là Gì – Nghĩa Của Từ Chuyên Trách

Cán bộ chuyên trách là gì bạn có hiểu hay không? Cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách khác nhau ở điểm nào? Nếu bạn có ý nguyện muốn thi tuyển vào kỳ thi công chức cấp xã thì bạn cần có điều kiện gì? Hãy đọc ngay bài viết này để có thêm thông tin và sự hiểu biết cho bản thân mình.

Đang xem: Chuyên trách là gì

Việc làm Công chức – Viên chức

1. Cán bộ chuyên trách là gì?

Bạn đang làm việc trong cơ quan nhà nước? Bạn làm việc ở vị trí công tác nào? Bạn có phải là một cán bộ chuyên trách hay không? Hay bạn chỉ là một cán bộ không chuyên trách? Cùng tìm hiểu để biết rõ hơn về cán bộ chuyên trách là gì trong các cơ quan nhà nước, hoặc trong các doanh nghiệp.

Cán bộ chuyên trách là gì?

Cán bộ chuyên trách là một vị trí được xác định với một chức danh rõ ràng và cụ thể cho bản thân. Ở vị trí công việc đó, bạn có nhiệm vụ cụ thể với công việc của mình và chịu trách nhiệm về công tác của mình được giao.

Ví dụ, trong uy ban xã bạn là cán bộ của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã, bạn giữ vị trí chủ tịch của hội liên hiệp phụ nữ cấp xã, bạn sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và các công việc chuyên trách của mình. Như vậy, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp xã là một cán bộ chuyên trách.

Trong công việc, bạn được gọi là cán bộ chuyên trách hoặc nhân viên chuyên trách điểm nhiệm một công việc cụ thể nào đó trong doanh nghiệp và chịu trách nhiệm với công việc của mình. Nếu bạn làm việc ở vị trí là nhân viên kinh doanh thì bạn là nhân viên chuyên trách trong vấn đề bán hàng và làm thế nào để tăng doanh thu và mang về lợi nhuận cho công ty, doanh nghiệp. Còn nếu bạn là nhân viên kế toán trong doanh nghiệp bạn sẽ là người chịu trách nhiệm với tài chính và những vấn đề về thu chi, trả lương cho nhân viên, các khoản cần chi của công ty được ghi lại rõ ràng chi tiết và có giấy tờ chứng minh,… là nhiệm vụ của một nhân viên kế toán. Chính vì vậy, một nhân viên chuyên trách trong công ty là nhân viên thuộc bộ phận nhất định, làm công việc của bộ phận mình và chịu trách nhiệm với công việc của mình.

Trong cơ quan chính quyền xã thì các cán bộ chuyên trách được quy định số lượng như sau: Với cấp xã loại 1 thì cán bộ chuyên trách không quá 25 người; Với cấp xã lợi 2 thì cán bộ chuyên trách không quá 23 người; Và đối với cấp xã loại 3 thì số cán bộ chuyên trách của 1 xã không được quá 21 người. Còn đối với doanh nghiệp thì tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp ra sao, mà doanh nghiệp sẽ có số lượng nhân viên chuyên trách phù hợp với từng bộ phận để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường nhưng vẫn đem đến hiệu quả tốt cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc làm Giáo dục – Đào tạo

2. So sánh cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách cấp xã

Khi nghe đến vấn đề cán bộ chuyên trách và các bộ không chuyên trách bạn đã thấy được sự đối nghịch với nhau rồi đúng không? Cùng làm rõ để thấy được sự khác biệt giữa cán bộ chuyên trách là gì và cán bộ không chuyên trách là gì? Với các tiêu chí so sánh như khái niệm, số lượng, chức danh, mức đóng bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, chế độ bảo hiểm.

2.1. Tiêu chí về khái niệm

Cán bộ chuyên trách là cán bộ được đưa ra quyết định bổ nhiệm chức vị chính thức và vị trí công việc chính thức tại xã, có công việc cụ thể và chịu trách nhiệm với công việc của mình nắm giữ. Trong khi đó, cán bộ không chuyên trách là người làm việc tại xã hoặc tại phường, công việc mà người đó đang kiêm nhiệm được cấp trên bổ nhiệm tại xã do hội đồng nhân tỉnh quyết định. Là những người có thể làm nhiều việc khác nhau tại xã khi được yêu cầu hỗ trợ của cán bộ cấp xã về một vấn đề nào đó.

Ví dụ để bạn dễ hiểu, đoạn đường ở phường bị tắc, các công an phường cùng với một vài cán bộ không chuyên trách khác đi làm nhiệm vụ chỉ dẫn giao thông giúp việc tắc nghẽn được thông suốt và mọi người di chuyển dễ dàng hơn. Như vậy, trong ví dụ này công an phương chính là cán bộ chuyên trách và dẫn kèm một vài người được kiêm nhiệm quản lý khu phố đi cùng chính là những cán bộ không chuyên trách đi làm nhiệm vụ.

2.2. Tiêu chí về số lượng theo quy định của pháp luật

Ở mức cấp xã thì cán bộ chuyên trách được quy định số lượng cụ thể như sau: Cấp xã loại 1 sẽ có số lượng cán bộ chuyên trách là dưới 25 người; Với cấp xã loại 2 thì cán bộ chuyên trách là dưới 23 người; Và với cán bộ chuyên trách của cấp xã loại 3 là dưới 21 người.

Còn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã được quy định như sau: Cán bộ không chuyên trách của cấp xã loại 1 là dưới 22 người; Đối với cấp xã loại 2 thì cán bộ không chuyên trách được quy định dưới 19 người; Và đối với cán bộ không chuyên trách trong cấp xã loại 3 là dưới 16 người. Còn mỗi thông, phố có thể bố trí thêm dưới 3 người cán bộ không chuyên trách để hỗ trợ cho việc quản lý cũng như các việc truyền đạt thông tin đến mọi người trong thông, trong phố đều được biết.

Các bộ chuyên trách là gì? Khác với cán bộ không chuyên trách như thế nào?

2.3. Tiêu chí về chức danh

* Cán bộ chuyên trách cấp xã có chức danh như sau:

+ Cán bộ cấp xã: Bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch hội nông dân Việt Nam, chủ tịch hội cựu chiến binh.

+ Công chức cấp xã: Trưởng công an xã, chỉ huy quân sự, văn phòng thống kê, địa chính xây dựng đô thị và môi trường, tài chính kế toán xã, tư pháp hộ tịch xã, văn hóa xã hội.

* Cán bộ không chuyên trách có các chức danh như sau:

Trong cơ quan cấp xã thường có 18 chức danh được quy định cho những người hoạt không chuyên trách như sau: Trưởng bạn tổ chức Đảng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng, trưởng ban tuyên giáo, văn phòng đảng ủy, trưởng đài truyền thanh, nhân viên đài truyền thanh, quản lý nhà văn hóa, phó trưởng công an xã, kế hoạch – giao thông thủy lợi – nông lâm nghiệp – công nghiệp ở cấp xã hoặc thương mại – dịch vụ – đô thị tại các thị trấn, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, phó chỉ huy quân sự, chủ tịch hội chữ thập đỏ, chủ tịch hội người cao tuổi, phó chủ tịch hội cựu chiến binh, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, phó bí thư đoàn thanh niên, công an viên thường trực, phó chủ tịch hội nông dân.

Xem thêm: Trần Thạch Cao Tiếng Anh Là Gì, đặc Tính Của Loại Trần Này

Còn đối với các cán bộ không chuyên trách tại thôn và tổ dân phố có chức danh như sau: trưởng thông, bí thư chi bộ thôn, thôn đội trưởng, tổ trưởng tổ dân phó, phó trưởng thôn, công an viên tại thôn, tổ phó tổ dân phố, nhân viên y tế tại thôn.

2.4. Tiêu chí về quyền lợi

Cả cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách đều phải bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên đối với các cán bộ chuyên trách sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và chế độ thai sản chỉ có cán bộ chuyên trách được hưởng, còn đối với cán bộ không chuyên trách sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội này.

Nếu các cán bộ chuyên trách được hưởng mức lương cụ thể theo bảng lương quy định theo chức danh của quy định nhà nước, còn đối với các bộ không chuyên trách không có thang bậc lương để xét tính lương cho họ, học chỉ có quyền được hưởng các chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế.

Đối với chế độ về hưu trí: Đối với các các bộ chuyên trách sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo đúng quy định của nhà nước; còn đối với cán bộ không chuyên trách sẽ hưởng chế độ hưu trí khi tham gia đóng bảo hiểm 15 năm liên tục.

Về chế độ tử tuất thì người tham gia đóng bảo hiểm xã hội là cán bộ chuyên trách và cả cán bộ không chuyên trách đều được hưởng phí mai tang cho bản thân mình là 10% của mức lương tối thiểu.

3. Điều kiện để bạn có thể tham gia kỳ thi công chức tại xã là gì?

Bạn mong muốn bản thân mình được cống hiến cho nhà nước và vì công tác quản lý nhà nước, vì người dân, bạn quyết định lựa chọn việc tham gia vào đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thì bạn cần đáp ứng được các điều kiện như sau:

Cán bộ chuyên trách là gì? Điều kiện để bạn tham gia kỳ thi tuyển công chức?

– Bạn là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên

– Bạn có sự hiểu biết về lý luận, chính trị đảng, bạn nắm vững về các quan điểm, chủ trương cũng như đường lối chính xác của đảng và nhà nước, các chính xác phát triển và pháp luật của nhà nước.

– Bạn cảm thấy bạn thấy đủ năng lực về vận động và tổ chức nhân dân ở địa phương thực hiện theo đúng chỉ đạo của nhà nước và các cấp chính quyền.

– Bạn là người có trình độ học vấn chuyên môn, có nghiệp vụ cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu của công việc.

– Có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trỏ lên, có trình độ chuyên môn nghề nghiệp và được đào tạo phù hợp với vị trí mà bạn muốn thi tuyển vào.

– Bạn cần có chứng chỉ về tin học văn phòng ở trình độ A trở lên.

– Nếu bạn đang làm cán bộ chuyên trách muốn được chuyển sang công chức cấp xã bạn cần có thời gian làm cán bộ chuyên trách cấp xã từ 36 tháng trở lên, là cán bộ chuyên trách cấp xã thuộc diện biên chế của đơn vị cấp xã, còn chỉ tiêu biên chế thì bạn có thể xin xét chuyển từ cán bộ chuyên trách sang thanh cán bộ công chức cấp xã.

Không khó để bạn có thể trở thành một cán bộ công chức cấp xã, chỉ cần bạn là người có năng lực về quản lý và lãnh đạo, cùng với sự tín nhiệm của người dân là bạn đã có thể trở thành một công chức cấp xã.

Xem thêm: Wechat Là Gì – Cách Sử Dụng We Chat Từ A

Qua những chia sẻ về cán bộ chuyên trách là gì đã giúp bạn có thêm hiểu biết về cán bộ chuyên trách. Không chỉ vậy bạn còn biết được cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách khác nhau như thế nào. Cùng với đó là điều kiện để bạn có thể trở thành một công chức cấp xã. Hy vọng với các thông tin cung cấp tại đây sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết cho mình, đặc biệt với các bạn có ý định làm việc trong cơ quan nhà nước về quản lý hành chính cấp xã.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *