Cartilage Là Gì – Nghĩa Của Từ Cartilage

</h1> <p> </span>20-05-2018 | Lượt xem: 3476</p> <h2>Sụn vi c&aacute; mập Blue Shark Cartilage l&agrave; g&igrave;? C&ocirc;ng dụng như thế n&agrave;o? Khi m&agrave; c&ocirc;ng nghệ y học chưa ph&aacute;t triển họ đ&atilde; chứng minh được rằng sụn c&aacute; mập c&oacute; t&aacute;c dụng bồi bổ sức khỏe nhất l&agrave; đối với xương khớp v&agrave; c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến xương khớp.</h2> <br> <div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/cartilage-la-gi/imager_1_10669_700.jpg" alt="*"></div> <h3><strong>Viên uống hỗ trợ xương khớp Glucosamine HCL Mua ở đâu? Giá bao nhiêu? </strong></h3> <div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/cartilage-la-gi/imager_1_10669_700.jpg" alt="*"></div> <h3><strong>Viên uống hỗ trợ xương khớp Glucosamine HCL là gì? Công dụng Glucosamine HCL? </strong></h3> <div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/cartilage-la-gi/imager_1_10669_700.jpg" alt="*"></div> <h3><strong>Dầu cá Omega 3 mua ở đâu? Giá bao nhiêu? </strong></h3> <br><h3> <strong>Sụn vi c&aacute; mập Blue Shark Cartilage l&agrave; g&igrave;? C&ocirc;ng dụng như thế n&agrave;o?</strong>

<br><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/cartilage-la-gi/imager_4_10669_700.jpg" alt="*"></div>
<em>Sụn vi c&aacute; mập Blue Shark Cartilage l&agrave; g&igrave;? C&ocirc;ng dụng như thế n&agrave;o?</em>
&nbsp;&nbsp;<br> Ng&agrave;y nay, cuộc sống trở n&ecirc;n bận rộn, m&ocirc;i trường cũng &ocirc; nhiễm hơn, con người phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, suy giảm khả năng của xương khớp l&agrave; một trong những vấn đề đ&oacute;. <strong>C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o y tế thế giới </strong>cho thấy rằng bệnh xương khớp l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh g&acirc;y n&ecirc;n những sa s&uacute;t về sức khỏe, l&agrave;m mất đi một lực lượng lao động lớn. <strong>Vi&ecirc;n uống sụn vi c&aacute; mập Costar</strong> l&agrave; sản phẩm c&oacute; th&agrave;nh phần thi&ecirc;n nhi&ecirc;n gi&uacute;p cải thiện sức khỏe xương khớp, c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ c&aacute;c khớp xương hiệu quả.

<strong>Sụn vi c&aacute; mập Blue Shark Cartilage l&agrave; g&igrave;?</strong>

Với hệ xương khớp được củng cố, bạn sẽ c&oacute; thể vận động dễ d&agrave;ng hơn, <strong>hiệu suất c&ocirc;ng việc v&igrave; thế cũng được n&acirc;ng cao</strong>. Đối với c&aacute;c bạn trẻ, sụn khớp khỏe mạnh gi&uacute;p bạn c&oacute; thể thỏa sức kh&aacute;m ph&aacute; cuộc sống, th&aacute;ch thức bản th&acirc;n. Đối với người lớn tuổi, hệ xương khớp khỏe mạnh đồng nghĩa với việc sức khỏe cũng được n&acirc;ng cao để c&oacute; thể vui vầy c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh, con ch&aacute;u, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Nhờ c&oacute; h&agrave;m lượng dưỡng chất rất cao như: <strong>m&ocirc; li&ecirc;n kết, glycosaminoglycans, chất đạm, canxi, v&agrave; collagen</strong> n&ecirc;n C&aacute;c th&agrave;nh phần trong sụn vi c&aacute; mập rất cần thiết cho xương khớp n&ecirc;n được nghi&ecirc;n cứu kỹ lưỡng v&agrave; sản xuất th&agrave;nh c&ocirc;ng Vi&ecirc;n uống Sụn Vi C&aacute; Mập Blue Shark Cartilage 750mg dạng 120 vi&ecirc;n.<strong>

Th&agrave;nh Phần Sụn Vi C&aacute; Mập Blue Shark Cartilage Costar 120 Vi&ecirc;n
</strong>
– Blue Shark Cartilage Costar chiết xuất từ xương v&agrave; sụn c&aacute; mập , l&agrave; nguồn bổ sung chất canxi v&agrave; phospho tự nhi&ecirc;n.
– Shark Cartilage 750 mg Freeze Dried: 100% bột đ&ocirc;ng kh&ocirc; sụn vi c&aacute; mập tinh khiết, nguồn cung cấp chondroitin v&agrave; glycosaminoglycans (GAG&rsquo;s) tự nhi&ecirc;n

<br> <strong>
C&ocirc;ng Dụng Sụn Vi C&aacute; Mập Blue Shark Cartilage Costar</strong>

C&aacute; mập l&agrave; loại c&aacute; duy nhất rất hiếm mắc bệnh ung thư. Tần suất bị ung ở c&aacute; mập l&agrave; một phần triệu, trong khi c&aacute;c lo&agrave;i c&aacute; kh&aacute;c tần suất mắc bệnh l&agrave; 2-3% Sụn vi c&aacute; mập được cung cấp từ những giống c&aacute; mập được ph&eacute;p săn bắt ngoại trừ c&aacute;c giống c&oacute; nguy cơ tuyệt chủng, thường chứa một<strong> h&agrave;m lượng cao glucosamine v&agrave; chondroitine</strong>.

Đang xem: Cartilage là gì

Xem thêm: Issuance Là Gì

Xem thêm: Recap Là Gì – Recap Nghĩa Tiếng Việt Là Gì

Hai họat chất n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng:

-<strong> K&iacute;ch th&iacute;ch tế b&agrave;o sụn</strong> (Chondrocyte) sản xuất Proteoglycans, Collagen, l&agrave; c&aacute;c chất căn bản cuả sụn khớp.
-<strong> Ức chế c&aacute;c men ph&aacute; huỷ sụn</strong>, l&agrave;m giảm h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c gốc oxy tự do trong m&ocirc; sụn
– <strong>Cung cấp dịnh dưỡng cho sụn</strong>, gi&uacute;p tạo dịch khớp v&agrave; t&aacute;i tạo sụn khớp.
– <strong>Ngo&agrave;i ra chondroitine c&ograve;n tham gia c&aacute;c cấu tr&uacute;c trong suốt của mắt</strong>, duy tr&igrave; c&aacute;c hoạt động sinh l&yacute; của mắt
<strong>- Hỗ trợ phục hồi v&agrave; bảo dưỡng chất </strong>nhờn b&ocirc;i trơn khớp v&agrave; c&aacute;c m&ocirc; khớp, chống l&atilde;o h&oacute;a xương
<strong>- Hỗ trợ gi&uacute;p l&agrave;m l&agrave;nh c&aacute;c khớp bị tổn thương do vận động</strong>. Chống vi&ecirc;m nhiễm, gi&uacute;p l&agrave;m hết c&aacute;c triệu chứng của vi&ecirc;m xương khớp
-<strong> Sử dụng để ph&ograve;ng ngừa v&agrave; điều trị c&aacute;c bệnh th&oacute;ai h&oacute;a khớp</strong>
– Gi&uacute;p ổn định c&aacute;c bệnh vi&ecirc;m nhiễm da như bệnh <strong>vẩy nến v&agrave; eczema</strong>
– <strong>Chondroitin tạo độ ẩm</strong> th&iacute;ch hợp cho mắt, gi&uacute;p mắt điều tiết tốt.
– N&oacute; cũng nu&ocirc;i dưỡng c&aacute;c tế b&agrave;o gi&aacute;c mạc, t&aacute;i tạo lớp phim nước mắt trước gi&aacute;c mạc, tăng cường t&iacute;nh đ&agrave;n hồi của thấu k&iacute;nh thể mi.
– Chất n&agrave;y c&ograve;n hạn chế sự kh&ocirc; mắt, mỏi mắt, hoa mắt khi mắt phải l&agrave;m việc nhiều.
Bồi bổ cơ thể:
– Cung cấp c&aacute;c chất: calci, phostpho, kẽm… c&oacute; c&ocirc;ng dụng th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của: xương, răng, c&aacute;c enzym ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; hoạt động của thận v&agrave; tiền liệt tuyến.

<strong>Hướng dẫn sử dụng</strong> Sụn Vi C&aacute; Mập:

Uống 3-6 vi&ecirc;n chia 1-2 lần/ng&agrave;y sau mỗi bữa ăn

<strong>C&aacute;ch bảo quản:</strong>

Để nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t. Tr&aacute;nh xa tầm tay trẻ em

<strong>Lưu &yacute;:
</strong>
– Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng qu&aacute; liều chỉ định
– Phụ nữ mang thai v&agrave; đang cho con b&uacute;, trẻ em dưới 18 tuổi, người đang điều trị với thuốc n&ecirc;n tham khảo &yacute; kiến b&aacute;c sĩ trước khi d&ugrave;ng.
– Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi d&ugrave;ng.
Sụn vi c&aacute; mập hỗ trợ điều trị vi&ecirc;m xương khớp
– C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu những năm gần đ&acirc;y cho thấy sụn vi c&aacute; mập c&oacute; t&aacute;c dụng hỗ trợ điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; về xương khớp đ&oacute; l&agrave; do chondroitin tham gia v&agrave;o cấu tr&uacute;c m&agrave;ng tế b&agrave;o, c&oacute; trong th&agrave;nh phần c&aacute;c sợi chun ở c&aacute;c mạch m&aacute;u lớn, chiếm tỷ lệ cao trong chất cơ bản ở m&ocirc; sụn v&agrave; xương n&ecirc;n bảo đảm cho sụn xương kh&ocirc;ng những c&oacute; độ chắc m&agrave; c&ograve;n c&oacute; t&iacute;nh đ&agrave;n hồi.
– Chondroitin l&agrave; nguy&ecirc;n liệu chủ yếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;i tạo m&ocirc; sụn v&agrave; xương.
– Chất n&agrave;y cũng c&oacute; t&aacute;c dụng ức chế enzym elastase (men n&agrave;y l&agrave; chất trung gian g&acirc;y tho&aacute;i h&oacute;a sụn khớp); k&iacute;ch th&iacute;ch qu&aacute; tr&igrave;nh tổng hợp c&aacute;c proteoglycan (l&agrave; một glycoprotein c&oacute; tỷ lệ glucid rất cao) n&ecirc;n được chỉ định d&ugrave;ng bổ trợ trong c&aacute;c chứng hư v&agrave; tho&aacute;i h&oacute;a khớp.
– Ở nhiều nước, chondroitin sulfat được xem l&agrave; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng; n&oacute; cũng được nhiều b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa phối hợp với glucosamin sulfat (một hợp chất thi&ecirc;n nhi&ecirc;n kh&aacute;c) d&ugrave;ng v&agrave;o điều trị vi&ecirc;m xương khớp c&oacute; t&aacute;c dụng tốt.

<strong>DỊCH VỤ HẠNH PH&Uacute;C – CUNG CẤP SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM NHẬP KHẨU.</strong>
Mang đến sức khoẻ, sắc đẹp, hạnh ph&uacute;c cho chất lượng cuộc sống.

<strong>TRUNG T&Acirc;M PH&Acirc;N PHỐI</strong>
<strong>TPHCM:</strong> 7/50A đường 182, P.Tăng Nhơn Ph&uacute; A, Quận 9, Tp.HCM
Hotline: <strong>090 245 3646</strong> Điện thoại: 028 66567 346
Website: www.dichvuhanhphuc.com
<br>

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.