Aidos Kuneen Price Prediction: down to $0.0164? – ADK to USD Forecast 2022, Long-Term & Short-Term Price Prognosis

2022-05-11

Open:

0.196

Close:

0.172

Low:

0.169

High:

0.2034
2022-05-10

Open:

0.189

Close:

0.192

Low:

0.185

High:

0.2060
2022-05-09

Open:

0.213

Close:

0.189

Low:

0.183

High:

0.217
2022-05-08

Open:

0.2099

Close:

0.214

Low:

0.180

High:

0.221
2022-05-07

Open:

0.236

Close:

0.182

Low:

0.174

High:

0.242
2022-05-06

Open:

0.237

Close:

0.237

Low:

0.231

High:

0.247
2022-05-05

Open:

0.260

Close:

0.240

Low:

0.230

High:

0.267
2022-05-04

Open:

0.249

Close:

0.256

Low:

0.240

High:

0.264
2022-05-03

Open:

0.246

Close:

0.248

Low:

0.240

High:

0.255
2022-05-02

Open:

0.247

Close:

0.244

Low:

0.241

High:

0.264
2022-05-01

Open:

0.248

Close:

0.247

Low:

0.238

High:

0.257
2022-04-30

Open:

0.257

Close:

0.239

Low:

0.128

High:

0.258
2022-04-29

Open:

0.256

Close:

0.257

Low:

0.249

High:

0.259
2022-04-28

Open:

0.253

Close:

0.256

Low:

0.219

High:

0.259

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *