Abnormal Là Gì – Abnormal Trong Tiếng Tiếng Việt

Dường như đột biến đã dẫn tới những biến đổi dị thường về vận động và phản xạ.

Đang xem: Abnormal là gì

thienmaonline.vnMT_RnD Và 3 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn
bất thường · quái vật · sự bất thường · sự dị thường · sự khác thường · sự không bình thường · vật kỳ quái
According to the ASRM , most infertility cases ( 85 to 90 percent ) <…> According to the ASRM , most infertility cases ( 85 to 90 percent ) are treated with conventional therapies , such as drug treatment or surgical repair of reproductive abnormalities .
Low birth rates and abnormally high death rates caused Russia”s population to decline at a 0.5% annual rate, or about 750,000 to 800,000 people per year from the mid-1990s to the mid-2000s. <…> rate, or about 750,000 to 800,000 people per year from the mid-1990s to the mid-2000s.


A program called Brain Electrical Actithienmaonline.vnty Mapping then triangulates the source of that abnormality in the brain.
Làm sao chị sống được với âm thanh, cái mùi và xung quanh là những… con vật này? ted2019 ted2019
Flee completely from aimless conversation, from hanging out, from abnormal interest in sex, from just sitting around and being bored, and from complaining about not being understood by your parents. <…> being bored, and from complaining about not being understood by your parents.


Treatment with folinic acid can in some cases allethienmaonline.vnate <…> Treatment with folinic acid can in some cases allethienmaonline.vnate the associated symptoms and partially correct associated brain abnormalities , especially if started early in the course of illness.Những kẻ lập ngôi mộ này…Họ đã giết cha mẹ em OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3


Ông ta là học sinh của Cauchy và bị kết án bởi Cauchy… vì đã ăn cắp # số thông tin thử nghiệm của ông ta… và rồi công bố dưới bút danh của ông ta WikiMatrix WikiMatrix
OI is a genetic disorder usually resulting from abnormalities of the genes , which control the production of a protein called collagen . <…> of a protein called collagen .

Xem thêm: Beneficiary Name Là Gì – Đặc Điểm Và Các Trường Hợp Có Thể Xảy Ra


The students were asked to fill out questionnaires that assessed whether they had <…> The students were asked to fill out questionnaires that assessed whether they had attention-deficit hyperactithienmaonline.vnty disorder ( ADHD ) , depression , social phobia or abnormal feelings of hostility .
The Toyota Production System is known for kaizen, where all line personnel are <…> The Toyota Production System is known for kaizen, where all line personnel are expected to stop their mothienmaonline.vnng production line in case of any abnormality and, along with their superthienmaonline.vnsor, suggest an improvement to resolve the abnormality which may initiate a kaizen.
As a result, the malignant cells experience an abnormal response to apoptosis induction: Cycle-regulating genes (such as p53, ras or c-myc) are mutated or inactivated in diseased cells, and further genes (such as bcl-2) also modify their expression in tumors. <…> p53, ras or c-myc) are mutated or inactivated in diseased cells, and further genes (such as bcl-2) also modify their expression in tumors.
Chúng ta hành động như thế, chúng ta lấy các hộp đen và sau đó chúng ta hạ gục Percy WikiMatrix WikiMatrix
There are a number of rare <…> There are a number of rare cases of diabetes that arise due to an abnormality in a single gene (known as monogenic forms of diabetes or “other specific types of diabetes”). <…> of diabetes or “other specific types of diabetes”).
Enlargement of the right descending pulmonary artery can indirectly reflect changes of <…> Enlargement of the right descending pulmonary artery can indirectly reflect changes of pulmonary hypertension, with a size greater than 16 mm abnormal in men and 15 mm in women.
Tôi không biết.Tôi chỉ biết vỗ trống và làm mặt Châu Phi thôi WikiMatrix WikiMatrix
The results of these tests can tell moms whether their babies are at <…> The results of these tests can tell moms whether their babies are at risk for neural tube defects such as spina bifida or chromosomal abnormalities such as Down syndrome .


(Exodus 21:22, 23; Psalm 139:13-16) Clinical examination had suggested that her baby might be abnormal .
Chúng đã nghĩ rằng có thể lợi dụng ta… nên đã bắt gia đình ta jw2019 jw2019
Tìm 202 câu trong 5 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-thienmaonline.vnetnamese-Dictionary, EVBNews, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, thienmaonline.vnMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

Xem thêm: credit by là gì

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về thienmaonline.vnChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *