A5 ULTRA TRADERS – Cryptohopper

CoinExchangeQuote currencyTypeDateHighest/LowestView

XRP
Bitfinex
BTC

Buy

1652059523

0.47%

/

-8.07%

TOMO
HitBTC
USDT

Buy

1652058634

0.69%

/

-24.49%

MG
HitBTC
USDT

Buy

1652058361

17.28%

/

0.00%

DOT
HitBTC
BTC

Buy

1652058086

0.07%

/

-11.82%

WAXP
HitBTC
BTC

Buy

1652057532

0.23%

/

-12.93%

MASK
HitBTC
USDT

Buy

1652057255

0.05%

/

-25.10%

YGG
HitBTC
BTC

Buy

1652057123

0.00%

/

-19.94%

BAND
Bitfinex
USD

Buy

1652057050

0.21%

/

-24.53%

DOT
Bitfinex
BTC

Buy

1652056780

0.33%

/

-11.82%

BOBA
Bitfinex
USD

Buy

1652056504

1.67%

/

-13.89%

DASH
Bitfinex
USD

Buy

1652056374

1.64%

/

-18.79%

ZAP
HitBTC
USDT

Buy

1652056306

14.04%

/

-7.89%

CHR
HitBTC
USDT

Buy

1652056303

1.91%

/

-21.68%

FLOW
HitBTC
USDT

Buy

1652056029

1.07%

/

-24.52%

DASH
HitBTC
USDT

Buy

1652055891

1.82%

/

-18.62%

NUT
HitBTC
EOS

Buy

1652055754

13.55%

/

0.00%

ARK
HitBTC
BTC

Buy

1652055619

0.00%

/

0.00%

LUNA
HitBTC
ETH

Buy

1652055483

12.10%

/

-52.65%

XPNT
HitBTC
ETH

Buy

1652055211

0.00%

/

0.00%

SENT
HitBTC
USDT

Buy

1652054931

0.00%

/

-3.46%

BYTZ
HitBTC
USDT

Buy

1652054797

0.00%

/

-24.39%

KLV
HitBTC
USDT

Buy

1652054796

0.01%

/

-13.21%

WOO
Bitfinex
USD

Buy

1652054729

0.02%

/

-19.02%

ETH
HitBTC
USDZ

Buy

1652054100

0.00%

/

-50.99%

NEXO
HitBTC
USDT

Buy

1652053144

2.62%

/

-11.82%

SAN
Bitfinex
USD

Buy

1652049797

0.00%

/

-16.40%

VRA
HitBTC
BTC

Buy

1652049460

0.51%

/

-11.60%

XVG
HitBTC
USDT

Buy

1652048230

0.29%

/

-15.33%

THETA
HitBTC
USDT

Buy

1652046310

1.21%

/

-20.29%

EOS
HitBTC
USDT

Buy

1652045629

0.32%

/

-13.98%

DAG
HitBTC
BTC

Buy

1652044125

0.00%

/

-35.00%

SPI
HitBTC
USDT

Buy

1652043850

2.16%

/

-18.06%

IHT
HitBTC
USDT

Buy

1652043575

0.00%

/

-20.75%

AUTO
HitBTC
USDT

Buy

1652043302

16.77%

/

-6.89%

LTC
HitBTC
EURS

Buy

1652043300

0.76%

/

-18.04%

LSK
HitBTC
USDT

Buy

1652042755

6.88%

/

-13.30%

FIL
HitBTC
HIT

Buy

1652042618

1.33%

/

-1.81%

STG
Bitfinex
USD

Buy

1652042546

6.97%

/

-16.97%

BAKE
HitBTC
USDT

Buy

1652042481

1.61%

/

-19.46%

NWC
HitBTC
USDT

Buy

1652042476

3.70%

/

-15.16%

AVA
HitBTC
USDT

Buy

1652042209

4.04%

/

-13.25%

TVK
HitBTC
BTC

Buy

1652042068

0.00%

/

-5.08%

DOGE
HitBTC
USDT

Buy

1652041930

5.93%

/

-13.55%

REEF
HitBTC
USDT

Buy

1652041656

1.22%

/

-16.52%

EOS
HitBTC
EURS

Buy

1652041518

0.70%

/

-12.99%

EXP
HitBTC
BTC

Buy

1652041249

0.00%

/

-7.72%

DUSK
Bitfinex
USD

Buy

1652041184

1.12%

/

-19.19%

SBTC
HitBTC
BTC

Buy

1652041113

0.00%

/

-6.62%

LTC
HitBTC
USDT

Buy

1652041111

0.29%

/

-19.15%

SWM
HitBTC
BTC

Buy

1652040979

0.00%

/

-1.26%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.